Phim: "Những người khách từ tương lai"

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH TỪ TƯƠNG LAI

(Tập 1)

Phim Liên Xô (5 tập, 1985)

Bộ phim "Của Một Thế Hệ"


Phần 1/5

Phần 2/5

Phần 3/5

Phần 4/5

Phần 5/5

Đã có 3 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Film fan bi bô...

Có cách nào download phim này không bác?

tech-dum bi bô...

Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5

File lấy về có tên "videoplayback" (không có phần mở rộng), đổi tên tùy ý, thêm đuôi ".flv"

@PL&Team: Discard if it seems unpleasant.

Phi Long bi bô...

Nothing unpleasant at all, my dear.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...