Những cuộc dạo chơi trên nước


Музыка: Вячеслав Бутусов. (Nhạc: Vi-a-trét-xláp Bu-tu-xốp)
Слова: Илья Кормильцев. (Lời: I-li-a Kor-min-txép)

С причала рыбачил апостол Андрей,
А Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей,
А Спаситель погибших людей.

И Андрей закричал: "Я покину причал,
Если ты мне откроешь секрет!"
А Спаситель ответил: "Спокойно, Андрей!
Никакого секрета здесь нет...

Видишь, там на горе
Возвышается крест:
Под ним - десяток солдат,
Повиси-ка на не - ем...
А когда надоест,
Возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде,
Гулять по воде со мно - ой..."

Но Учитель, на касках блистают рога
Черный ворон кружит над крестом
Объясни мне сейчас пожалей дурака
А распятье оставь на потом

Онемел Спаситель и топнул в сердцах
По водной глади ногой
- Ты и верно дурак! - и Андрей в слезах
Побрел с пескарями домой

"Видишь, там на горе
Возвышается крест:
Под ним - десяток солдат,
Повиси-ка на не - ем...
А когда надоест,
Возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде,
Гулять по воде со мно - ой..."
Tín đồ An-đờ-rây đánh cá từ trên bến,
Còn Đấng Cứu Thế đi trên mặt nước.
Và An-đờ-rây lấy được từ dưới nước những con cá bống,
Còn Đấng Cứu Thế - những người chết.

Và An-đờ-rây kêu lên: “Con sẽ rời khỏi bến sông,
Nếu Người hé mở cho con điều bí mật!”
Còn Đấng Cứu Thế trả lời: “Hãy bình tâm, An-đờ-rây!
Chả có bí mật nào ở đây cả…

Ngươi thấy đấy, trên ngọn núi đằng kia
Vươn lên một cây thánh giá:
Ở dưới nó - có chục thằng lính,
Hãy treo mình lên đó…
Và lúc nào chán,
Thì hãy quay trở lại
Để đi chơi trên mặt nước, để đi chơi trên mặt nước,
Để đi chơi trên mặt nước cùng ta…”

Nhưng thưa Thầy, trên những chiếc mũ sắt ánh lên những chiếc sừng
Con quạ đen lượn vòng ở phía trên cây thánh giá
Hãy giải thích cho con bây giờ hãy thương hại một thằng ngốc
Còn cây thập ác hãy để sau hẵng hay

Đấng Cứu Thế lặng thinh và bước đi nặng nề
Trên mặt nước
- Ngươi quả thật là một thằng ngốc! - và An-đờ-rây nước mắt giàn giụa
Lê bước đem những con cá bống về nhà.

"Ngươi thấy đấy, trên ngọn núi đằng kia
Vươn lên một cây thánh giá:
Ở dưới nó - có chục thằng lính,
Hãy treo mình lên đó…
Và lúc nào chán,
Thì hãy quay trở lại
Để đi chơi trên mặt nước, để đi chơi trên mặt nước,
Để đi chơi trên mặt nước cùng ta…"


Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Cảm ơn Đim-ma.

Danh mã phối hào kiệt, hồng phấn tặng giai nhân.

Qua bên này mà lấy quà.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...