Tôi đã yêu nàng...

Tôi đã yêu nàng...
(Alếchxanđr Xergâyêvich Pútskin)

Tôi đã yêu nàng: tình yêu, có lẽ,
Vẫn còn đang âm ỉ trong lòng;
Nhưng để tình tôi không bất an nàng nữa;
Tôi không muốn nàng buồn, một chút cũng không.

Tôi đã yêu nàng âm thầm, vô vọng,
Mỏi mòn vì e ngại, ghen tuông;
Tôi đã yêu nàng thật chân thành, êm dịu,
Như cầu Chúa nàng được yêu bởi hiện hữu khác tôi.Я вас любил...
(А. С. Пушкин)

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

1829


Tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

(Bản dịch của Thúy Toàn)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...