Tủ sách em me() - Sách mới (18/2/2011)

Bộ "Động cơ vĩnh cửu" dài quá, Thanh Thư làm bị lỗi mãi, nên bảo em làm. Em nhân thể gói luôn một ít truyện lẻ vào đây:


Tủ sách của chương trình me() — Bổ sung sách mới (18 Feb 2011)


1) Những con rối (O. Henry)

2) Những con rối (O. Henry, song ngữ Việt — Anh)

3) Chuyện cười (11) (philong58)

4) Chuyện cười (12) (philong58)

5) Chuyện cười (13) (philong58)

6) Chuyện cười (14) (philong58)

7) Động cơ vĩnh cửu (1) (philong58 — Truyện blog, đa hưng phấn)

8) Động cơ vĩnh cửu (2) (philong58 — Truyện blog, đa hưng phấn)

9) Động cơ vĩnh cửu (3) (philong58 — Truyện blog, đa hưng phấn)


Địa chỉ download:

http://www.mediafire.com/?ab8jzmee2gme9md

http://www.megaupload.com/?d=0SZX9SRU


Hướng dẫn cách dùng tủ sách me():

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html


Hướng dẫn nhanh:

1) Giải nén file ".rar" vừa download => được các file ".lcd"

Trong chương trình me():

2) Bấm nút: "Thư viện" => me() mở giao diện tủ sách (bướm bay)

3) Bấm nút: "Thêm truyện mới" => me() mở giao diện Open File

4) Chọn file ".lcd" vừa giải nén, bấm "Open" (hoặc click đúp) => me() cho quyển sách vừa chọn vào thư viện

5) Chọn truyện trong thư viện (danh sách), bấm "Mở ra đọc" (hoặc click đúp)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...