Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt (2)

NHỮNG KẺ BÁO THÙ KHÔNG BAO GIỜ BỊ BẮT
(Một trong những bộ phim "Của Cả Một Thế Hệ")

Phần 5/6

Phần 6.1/6

Phần 6.2/6

Dịch phụ đề
Chương trình me()
Lan Cải (Bà Huyện)
Đim-ma (Cu Nhỏ)
Dàn dựng, kỹ xảo
Thanh Thư
Nhật Linh
Giám đốc sản xuất
Đào Phò
Ấm ức không được tham gia
Phi Long (Ông Huyện)
Lười nhác, giễu cợt người khác
MinhCQ (Lãn Ông)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...