Liêm sỉ

"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu."

Bác Hồ


Tổng thống Nga Mét-vê-đép: "Ai chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị cho Ô-lim-pích, cần phải chịu trách nhiệm ngay bây giờ. Những người phải chịu trách nhiệm sẽ phải có một quyết định dũng cảm và sẽ viết đơn xin từ chức. Nếu họ không thể, chúng tôi sẽ giúp họ."Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Liên bang Nga Lê-ô-nhít Chi-a-ga-trốp: "Tôi đã hoạt động rất nhiều năm trong lĩnh vực thể thao — thể thao thành tích cao, nhiều năm lãnh đạo Ủy ban Ô-lim-pích Nga. Tôi luôn có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được đặt ra. Ô-lim-pích ở Van-cô-vơ đã không đạt được những kết quả như chúng tôi đã kỳ vọng và như các cổ động viên của chúng ta đã kỳ vọng. Là người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, đã có mặt ở Van-cô-vơ trong lễ bế mạc Ô-lim-pích, tôi cho rằng sự đánh giá của chính phủ, của cơ quan quản lý là rất đúng, và như một người yêu nước, tôi xin từ chức Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích của nước Nga."子曰:"已矣乎,吾未见能见其过而自讼者也."

Tử viết: "Dĩ hĩ hồ, ngô vị kiến năng kiến kì quá nhi tự tụng giả dã."

Khổng Tử rằng: "Thôi vậy ư, ta chưa thấy người có khả năng thấy lỗi mà tự trách phạt mình vậy."


(Luận Ngữ, Công Dã Tràng, 5.27)


Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/bo-truong-thuong-mai-nhat-tu-chuc-vi-lo-mieng/

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...