Chuyện cười (17+2)


Tóc vàng nghi ngờ giai phản bội, bèn mua súng, rồi tới thẳng căn hộ giai; mở cửa, thấy giai đang ôm một tóc đỏ, tóc vàng dí súng vào đầu giai và đã định nổ; nhưng, bất ngờ, tuyệt vọng vì đau khổ, tóc vàng lại đưa súng lên đầu mình; giai gào:


— Đừng! Em yêu!..


Tóc vàng quát:


— Câm mồm! Tiếp theo sẽ là anh đấy!Một người đang cắt cỏ trong sân nhà thì tóc vàng ở bên cạnh ra khỏi nhà, đi thẳng tới hòm thư, mở ra rồi đóng lại đánh "sầm", rồi giận dữ đi vào nhà.


Một lát sau tóc vàng lại ra khỏi nhà, đi thẳng tới hòm thư, mở ra rồi đóng lại đánh "sầm", rồi giận dữ đi vào nhà.


Lúc người cắt cỏ đã cắt đến gần hàng rào, tóc vàng lại ra khỏi nhà, đi thẳng tới hòm thư, mở ra rồi đóng lại đánh "sầm", rồi giận dữ đi vào nhà.


Quá khó hiểu, người cắt cỏ hỏi:


— Đã có chuyện gì à?


— Tất nhiên! Chiếc máy tính mới đần độn của tôi vẫn tiếp tục thông báo: "Bạn có thư."


Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...