Sáu mươi nghìn

SÁU MƯƠI NGHÌN

Sáu mươi nghìn thằng ngu chết trẻ.
Sáu mươi nghìn chiếc vé một chiều.
Sáu mươi nghìn sự sống cong queo.
Sáu mươi nghìn thằng xâm lược.

Sáu mươi nghìn cái chim chọc xuống.
Sáu mươi nghìn cái bướm dạng ra.
Sáu mươi nghìn tiếng khóc oa oa.
Sáu mươi nghìn bị lỗi.

Sáu mươi nghìn chiếc cặp sách mới.
Sáu trăm nghìn năm tới sân trường.
Sáu mươi nghìn chiếc bảng cửu chương.
Sáu mươi nghìn thằng thất học.

Sáu trăm nghìn ngón tay cầm súng.
Sáu mươi nghìn con mắt nheo nheo.
Sáu mươi nghìn ngón tay trỏ quắp vào.
Sáu mươi nghìn người khác.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...