Bài ca Trái Đất: Sắp có 7 tỉ người


Bài ca Trái Đất

Bình minh thì thế nào
Mưa thì thế nào
Tất cả những thứ
Mà bạn đã nói là chúng ta tồn tại để đạt tới thì sao..?
Việc giết chết những cánh đồng thì thế nào
Có một lúc nào không
Tất cả những thứ,
Mà bạn đã nói, là của bạn và của tôi thì sao..?
Bạn đã từng thôi nhận thấy
Tất cả máu mà chúng ta đã rơi trước đây à?
Bạn đã từng thôi nhận thấy
Trái Đất này nức nở, những bờ biển này rơi lệ hay sao?

Chúng ta đã làm gì cho thế giới?
Hãy nhìn xem chúng ta đã làm gì.
Tất cả sự yên bình
Mà bạn hứa hẹn với đứa con trai duy nhất của mình thì sao..?
Những cánh đồng nở hoa thì thế nào
Có một lúc nào không
Tất cả những giấc mơ,
Mà bạn đã nói, là của bạn và của tôi thì sao..?
Bạn đã từng thôi nhận thấy
Tất cả những đứa trẻ đã chết vì chiến tranh à?
Bạn đã từng thôi nhận thấy
Trái Đất này nức nở, những bờ biển này rơi lệ hay sao?

Tôi đã quen mơ mộng
Tôi đã quen nhìn thật xa về phía các vì sao
Giờ đây tôi không biết chúng ta đang ở đâu
Dù tôi biết chúng ta đã bị cuốn đi xa...


Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...