Pút-tin: Lô-gích và lương tâm ở đâu vậy?

Thủ Tướng Nga Vờ-la-đi-mia Pút-tin, đang trong một chuyến công tác ở U-đờ-mu-rchi, trong lúc chuyện trò với các công nhân nhà máy Vốt-kin-xki đã bình luận qua về bối cảnh ở Li-bi:"Không theo một tham số nào chế độ ở Li-bi lại phù hợp với tiêu chí của một đất nước dân chủ — đấy là một thực tế rõ ràng. Và ở đây không có gì để thêm thắt cả.


"Đây là một đất nước phức tạp. Trong nền tảng của nó là mối quan hệ giữa các bộ tộc. Đương nhiên, cái đó đòi hỏi một sự điều hành đặc biệt. Bối cảnh chính trị nội tại đã mang đặc điểm đấu tranh vũ trang. Nhưng chuyện này, tất nhiên, không có nghĩa, là ai đó được phép can thiệp vào mâu thuẫn chính trị nội bộ, thậm chí là can thiệp vũ trang, từ bên ngoài, để bảo vệ một trong các bên. Đây là phần thứ nhất.


"Phần thứ hai liên quan đến nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, dựa trên cơ sở của nó mà sự can thiệp ngày hôm nay đang diễn ra, mà trước hết là can thiệp vũ trang. Nghị quyết này của Hội Đồng Bảo An, không còn gì phải nói nữa, là phế phẩm và suy đồi. Nếu nhìn vào những gì được viết ở đó, thì lập tức rõ ràng ngay, là nó cho phép tất cả mọi người được áp dụng tất cả mọi thứ, mọi hành động bất kỳ, trong mối quan hệ với một quốc gia có chủ quyền. Nói chung, tất cả những chuyện này nhắc tôi nhớ đến một lời hô hào từ thời trung cổ kêu gọi tham gia một cuộc thập tự chinh, khi mà ai đó kêu gọi ai đó đi đến một chỗ xác định nào đó và giải phóng một cái gì đó. Đây là phần thứ hai.


"Bây giờ về bản chất của chính sự kiện. Rõ ràng, đây là can thiệp vũ trang từ bên ngoài. Nhưng điều làm tôi lo lắng thậm chí không hẳn chính là sự việc can thiệp vũ trang (đụng độ vũ trang có nhiều, chúng thường xuyên xảy ra và, thật tiếc, chắc là, sẽ còn xảy ra lâu nữa), mà là sự đơn giản nhẹ nhõm, mà với nó, những quyết định về việc sử dụng vũ lực trong các vấn đề quốc tế hôm nay, đã được chấp thuận. Nói ngay, trong nền chính trị của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ việc này đã trở thành một xu thế vững vàng và một khuynh hướng. Dưới thời Bin Cờ-lin-tơn họ bỏ bom I-u-gơ-xla-vi-a và Ben-grát, Bút đưa quân vào Áp-ga-nít-xtăng, rồi với một lý do bịa đặt, hoàn toàn dối trá, đưa quân vào I-rắc, thủ tiêu hoàn toàn sự lãnh đạo I-rắc — ngay cả những đứa trẻ trong gia đình Xa-đam Hút-xen cũng bị chết.


"Giờ đến lượt Li-bi — viện cớ bảo vệ thường dân. Nhưng trong những cuộc đánh bom trên lãnh thổ thì chính những thường dân này lại chết. Lô-gích và lương tâm ở đâu vậy? Không có lô-gích, cũng không có lương tâm. Đã có những nạn nhân là thường dân, mà vì họ, tuồng như, những cuộc đánh bom này đã được tiến hành, đấy. Tôi mong muốn nói gì nhỉ? Rằng chúng ta chuẩn bị và mong muốn sống trong hòa bình với tất cả mọi người. Chúng ta không muốn xích mích với ai cả, đánh nhau thì lại càng không, ơn Chúa. Nhưng những sự kiện ngày hôm nay, cả chuyện ở Li-bi, thêm một lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong những gì chúng ta đang làm để tăng cường khả năng quốc phòng của nước Nga."

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

МОСКВА, 21 марта. Президент России Дмитрий Медведев считает, что необходимо быть «максимально аккуратными в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии».

«Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые по сути ведут к столкновению цивилизаций. Типа «крестовых походов» и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже происходит. Об этом должны помнить все», — сказал Медведев.


Mát-xcơ-va, 21 tháng Ba (muộn hơn, cùng ngày). Tổng Thống Nga Đờ-mi-tờ-ri Mét-vê-đép cho rằng cần phải "cẩn thận tối đa trong các tuyên bố, mà nhận định về các sự kiện ở Li-bi".

"Trong trường hợp nào cũng không được phép sử dụng những cách biểu hiện, mà về bản chất sẽ dẫn tới sự va chạm giữa các nền văn minh. Kiểu như "thập tự chinh" v.v... Chuyện này là không thể chấp nhận được. Trong trường hợp ngược lại mọi chuyện có thể sẽ kết thúc còn tồi tệ hơn nhiều, so với ngay cả những gì đang xảy ra. Tất cả mọi người cần phải nhớ như vậy", - Mét-vê-đép nói.

dao_hoa_daochu bi bô...

Người Nga đận này, công nhận được đội Admin siêu thật!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...