Thư tay gửi Bộ chính trị của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

 

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008


(Bài viết của tác giả bauxitevn)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

"Tôi gửi trực tiếp đến BCT, đến hôm nay đã 2 tuần mà không được hồi âm
nên tôi đưa lên mạng để đồng bào cùng biết.
Nguyễn Trọng Vĩnh"


(Blog nguoilotgach)

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...