Văn tế tuyển U23 Việt Nam

Văn tế tuyển U23 Việt Nam
(kính cụ Đồ Chiểu)
Hỡi ôi!
Trống trận tan rồi
Nát lòng người hâm mộ
Hai năm trông ngóng, chờ ngày thi thố chốn ao làng
Một trận thua Mã Lai, cuốn cờ về tủi hổ

Nhớ hồi xưa
Bao cấp khó khăn
Riêng lo nghèo khổ,

Chưa quen đấu trường khu vực
Chỉ đá giao hữu giao lưu

Chém đinh, chặt sắt từng đã làm quen
Bài binh bố trận mắt chưa từng ngó

Si Gêm 18, trở lại giang hồ, dù không vô địch cũng nức lòng dân
Ngang tài ngang sức, dũng mãnh uy song, qua vòng bảng đã thỏa lòng hâm mộ

Những tưởng dũng như Huỳnh Đức, mưu tựa Hồng Sơn từng nằm mơ vàng
Nào ngờ đám hậu duệ Văn Quyến, Văn trương nhắc càng thêm hổ

Thưởng thì treo hàng tỉ mà thua thì vẫn hoàn thua
Đá thì ẩm ương mà cứ hay lý này lý nọ

Xấu hổ thay

Coi chị em quần hồng chân yếu tay mềm mà mấy mùa vô địch
Kẻ bán bánh mì người cắt cỏ mà xông trận là khí thế ngất trời

Thương chị em,
Ra quân không người đưa, cờ hoa không có mà cúp mấy cái đem về
Liên đoàn không thèm nhắc, thưởng không đáng mấy đồng mà huy chương ôm từng bó

Cũng thầy nội mà chinh bắc phạt nam
Ăn mì tôm mà không kiềng đối thủ

Còn các ngươi,
Có người đá vài trận đã học đòi ma túy siêu xe
Vài đứa có chút tên đã tập thói làm càng, chảnh chó

Có người coi sắc áo là tiền, sang nhượng cũng tính bằng đô
Lại thằng lấy màu cờ làm bổng lộc, được thể đòi này đòi nọ

Tiền hô hậu ủng mà ra sân chạy vật chạy vờ
Nhuệ khí làng nhàng mặc trống kèn cổ võ

Nhưng nghĩ rằng

Có thua mới biết tướng dở quân hèn, từ nay bỏ thói đổ thừa
Về nước mở ti vi coi chị em xông trận, để học làm xấu hổ

Vì ai khiến đội mình thua vẫn hoàn thua
Vì ai xui hai mươi năm giậm chân tại chỗ

Đám Liên Đoàn bất tài ăn trên ngồi trốc, nghĩ lại thêm buồn;
Vê Ép Ép tham lam tranh quyền đoạt vị, nghe càng thêm hổ.

Về cổ võ chị em, lấy nhục làm vinh,
Hơn tốn tiền thuế của dân mà chuốc hổ

SG18-12-13 

(Bài viết của tác giả Lai Tran Mai)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...