Pút-tin viết về Mĩ và Syria trên New York Times


Tờ New York Times đã đăng một bài báo của Tổng Thống Nga Vla-đi-mia Pút-tin, trong đó ông đề cập với các công dân và các chính trị gia Mĩ, về sự cảnh báo liên quan đến các kế hoạch của Oa-sinh-tơn về việc tiến hành các hành động quân sự ở Syria. — (Dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

"Tôi hoan nghênh mối quan tâm của Tổng Thống Ô-ba-ma trong việc tiếp tục đối thoại với Nga về Syria. Nếu chúng ta có thể tránh sử dụng vũ lực chống lại Syria, việc đó sẽ cải thiện bầu không khí trong các vấn đề quốc tế và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Chuyện này sẽ là thành công chung của chúng ta và sẽ mở ra cánh cửa để hợp tác về các vấn đề quan trọng khác", — ông Pút-tin viết.

Những sự gắng gỏi của Tổng Thống Mĩ Ba-rách Ô-ba-ma để biện giải cho địa vị đặc biệt ngoại lệ của dân Mĩ làm cho ông Pút-tin cảm thấy phải chú ý đề phòng.

"Cho dù với động cơ nào đi nữa, thì cũng thật nguy hiểm khi tìm cách khích lệ mọi người, để họ tự coi mình là cái gì đó đặc biệt ngoại lệ. Có những nước lớn và những nước nhỏ, những nước giàu và những nước nghèo, những nước với truyền thống dân chủ đã ăn sâu và những nước vẫn đang tìm con đường của mình đến với nền dân chủ. Và chế độ chính trị của họ cũng khác biệt nhau. Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu Chúa ban phước, chúng ta không nên quên rằng Chúa đã tạo ra chúng ta một cách bình đẳng", — ông Pút-tin nhấn mạnh.

"Đáng phải cảnh giác, là sự can thiệp quân sự vào những xung đột nội bộ của các quốc gia khác đã trở thành một công việc thường lệ đối với Hoa Kỳ. Không lẽ đấy là những lợi ích dài hạn của nước Mĩ? Tôi nghi ngờ điều đó. Hàng triệu người trên thế giới càng ngày càng nhìn thấy ở nước Mĩ không phải một mô hình dân chủ, mà là một quốc gia chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo, để dựng lên một liên minh dưới phương châm "Ai không theo chúng ta, tức là chống lại chúng ta", — Tổng Thống lưu ý.

Ông Pút-tin nói thêm rằng đối với Damascus, cần phải ngừng dọa dẫm sử dụng vũ lực và chuyển sang một cách giải quyết "văn minh".

"Phải ngừng sử dụng ngôn ngữ vũ lực, trở lại con đường ngoại giao chính trường một cách văn minh để giải quyết xung đột", — người đứng đầu nhà nước nhận xét.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...