John Lennon - Hãy tưởng tượng

Hãy tưởng tượng không có thiên đường
Cái đấy là dễ dàng nếu em thử
Không có địa ngục dưới chân ta
Trên đầu ta chỉ có bầu trời
Hãy tưởng tượng tất cả mọi người
Sống cho hôm nay...

Hãy tưởng tượng không có lãnh thổ
Cái đấy không khó làm
Không có gì để giết chóc hoặc chết vì nó
Và cũng không có tôn giáo
Hãy tưởng tượng tất cả mọi người
Sống cuộc đời hòa bình...

Em có thể bảo anh là người mơ mộng
Nhưng anh không phải là người duy nhất
Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ cùng đồng cảm
Và cả thế giới sẽ là một.

Hãy tưởng tượng không có những sự chiếm hữu
Anh tò mò nếu em có thể
Không có nhu cầu cho sự tham lam hoặc cái đói
Tình anh em giữa người với người
Hãy tưởng tượng tất cả mọi người
Cùng chia sẻ cả thế giới...

Em có thể bảo anh là người mơ mộng
Nhưng anh không phải là người duy nhất
Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ cùng đồng cảm
Và cả thế giới sẽ là một.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...