Chỉ bộ trưởng Y Tế mới biết, chuyện nó như thế nàyTại sao Bộ Y tế không công bố dịch sởi tại Việt Nam dù Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo mức độ khẩn cấp và nên công bố?
Giang hồ đồn: Tại vì đã có thành tích Việt Nam thanh toán bệnh này rồi.
Thật không?


Hóa ra thật.
Chính xác là Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ra Quyết định số 1208/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 – 2015 (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=163367)
ĐÁNG NÓI LÀ QUYẾT ĐỊNH KÝ NGÀY 04/9/2012, NHƯNG TRONG NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH LẠI CÓ MỤC TIÊU: "- Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012, giảm số trường hợp mắc sởi dưới 1/1.000.000 dân;"
PHẦN KINH PHÍ:
"Tổng kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015: 12.770 tỷ đồng.
- Ngân sách trung ương: 6.680 tỷ đồng (trong đó 680 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 6.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp);
- Ngân sách địa phương: 3.550 tỷ đồng;
- Hợp tác quốc tế: 1.340 tỷ đồng;
- Huy động khác: 1.200 tỷ đồng."
CÓ THÔNG TIN: Trong nhiều năm qua, Quỹ Gavi Alliance của Bill Gates cũng đã tài trợ hàng chục triệu USD cho Việt Nam để tiêm phòng Sởi-Rubella", ai trong nghề kiểm chứng giúp thông tin này.
(Theo fb Nguyễn Hồng Kiên)

(Bài viết của tác giả Cu Vinh)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...