Steve Jobs 1955-2011


"Không ai muốn chết cả, ngay cả những người muốn lên Thiên Đường cũng không muốn phải chết để lên được đó, nhưng dù thế nào, cái chết là đích đến chung của tất cả chúng ta. Không một ai từng trốn thoát khỏi nó. Và nó là như nó phải là, vì cái chết là thật sự có vẻ như phát minh duy nhất tốt nhất của cuộc sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống; nó làm sạch cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ, cái mới là bạn. Nhưng một ngày nào đó, không lâu lắm kể từ bây giờ, bạn sẽ dần dần trở thành cái cũ và sẽ được làm sạch hẳn đi. Rất tiếc vì có vẻ rất kịch tính, nhưng đây là sự thực hoàn toàn. Thời gian của bạn bị giới hạn, cho nên đừng bỏ phí nó để sống cuộc đời của một ai đó khác. Đừng bị mắc bẫy bởi tín điều, cái đấy tồn tại cùng với những kết quả của sự suy nghĩ của những người khác. Đừng để tiếng ồn ào của những quan điểm của những người khác dìm chết đi tiếng nói nội tâm, trái tim, và trực giác của chính bạn. Chúng bằng cách nào đó đã sẵn biết cái mà bạn đích thực muốn trở thành. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu." - Steve Jobs - "Stay Hungry. Stay Foolish."

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...