Đêm trắng

ĐÊM TRẮNG

Anh thật không thể biết
Nói gì lúc gặp em,
Anh thật không thể tìm
Vài lời dù đơn giản.

Một buổi chiều chán nản,
Một buổi chiều chóng qua,
Trở thành đêm nhạt nhòa,
Tối đen, không mộng mị.

Không ngủ nên phải nghĩ;
Chỉ đêm trắng hiểu anh,
Hiểu những nỗi loanh quanh,
Hiểu thôi, không giúp được!

Còn em thì biết trước,
Dù anh chưa nói gì.
Nhưng em biết giấu đi
Niềm vui trong ánh mắt.

Thêm một lần chật vật,
Thêm một lần á ngôn,
Chữ không chịu lên mồm,
Thêm một chiều chán nản.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Còn em thì biết trước,
Dù anh chưa nói gì.
Nhưng em biết giấu đi
Niềm vui trong ánh mắt.


Có giấu vào mắt! ^_-

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...