Chụp ảnh theo tâm pháp...

Ảnh em chụp đợt này theo tâm pháp của bác Đào Phò:


Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Phi Long bi bô...

Bố cục tốt, melody rất rõ ràng!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...