Ảnh giả: Các Thượng Nghị Sĩ Mĩ rất mù mờ về ảnh Bin Laden

Không một Thượng Nghị Sĩ Mĩ nào nói với NBC News là họ đã thấy một bức ảnh được công bố một cách chính thức về cái chết của Osama Bin Laden. Nhiều, những người đã tham gia những phiên họp của Giám Đốc CIA Leon Panetta, nói rằng những bức ảnh không được đưa ra trong các phiên họp ấy. Chủ Tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Dianne Feinstein nói rằng không có Thượng Nghị Sĩ nào đã nhìn thấy những bức ảnh cả. Feinstein nói thêm rằng bà tin là có một sự giả mạo đang lan truyền.

Và đây là sự mù mờ:

Ba thượng nghị sĩ - Scott Brown (R-MA), Saxby Chambliss (R-GA), và Kelly Ayotte (R-NH), đều là Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Quân vụ, - đã nói rằng họ đã nhìn thấy một bức ảnh Bin Laden đã chết, nhưng bây giờ đều rút lời.

Văn phòng của Brown rút lại lời nói và nói bức ảnh ông ấy đã nhắc tới đã không phải đã được xác thực. Brown đồng ý với Tổng Thống Obama và phản đối lại việc phát hành những bức ảnh.

Chambliss nói ông ấy sẽ phải làm một sự suy xét sau khi ông ấy trông thấy bức ảnh nhưng ông ấy thấy lo lắng về sự tác động của việc phân phối bức ảnh về cái chết.

"Tôi đã được cho xem một bức ảnh bởi một người cái đấy đã được cho là một bức ảnh của Bin Laden sau khi ông ta đã bị bắn," Chambliss đã nói. "Nó đã có vẻ là một bức ảnh chính xác. Nó đã không phải một bức ảnh chính thức."

Ayotte đã nói bà ấy đã được cho xem một bức ảnh bởi một Thượng Nghị Sĩ khác trên một thiết bị điện tử. Ayotte đã nói bà ấy đã tin là bức ảnh đã mô tả một Bin Laden đã chết. Bây giờ, văn phòng của bà ấy nói bà ấy không chắc bức ảnh bà ấy đã được cho xem là chính thức hợp pháp.

"Tôi đã được cho xem một bức ảnh," Ayotte đã nói. "Tôi không biết nó có xác thực hay không. Nó có vẻ hiển nhiên nhìn giống như Osama Bin Laden nhưng tôi không thể xác minh nó có phải là xác thực hay không."

Ayotte không giống với Tổng Thống và ủng hộ việc phát hành bức ảnh chính thức về cái chết. Bà ấy là cựu Tổng Chưởng Lý ở bang quê hương bà và chồng bà Joe Daley là một cựu binh I-rắc.

Chuck Todd của NBC đã tường trình trên Tin tức buổi tối NBC cùng với Brian Williams là, theo nhiều nguồn tin khác nhau từ chính phủ, "Không có Thượng Nghị Sĩ nào đã được xem một bức ảnh."

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

Obama Says U.S. Won’t Release Bin Laden Photos as ‘Trophies’

“We don’t trot out this stuff as trophies,” the president said, according to excerpts released by CBS. “The fact of the matter is, this was somebody who was deserving of the justice that he received, and I think Americans and people around the world are glad that he’s gone.”
- (source)

Wow, I'm precisely one of those "around the world", and I think you're a dirty liar, Obama.

Hố hố... thế này thì còn nói làm kặc gì!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...