Đừng lăn tăn, chuyện ổn rồiNào, không ích gì khi ngồi và tự hỏi tại sao, em yêu
Nếu em không thể biết ngay lúc này
Nào, không ích gì khi ngồi và tự hỏi tại sao, em yêu
Nó sẽ không bao giờ thành, thế nào đó
Khi con gà trống của em gáy vào lúc hé lộ bình minh
Trông ra ngoài cửa sổ nhà em và tôi sẽ đi khỏi
Em là lý do tôi đang du hành tiếp
Nhưng đừng lăn tăn, chiện ổn rồi.

Không ích gì khi bật ánh đèn của em, em yêu
Ánh đèn đó tôi đã chưa bao giờ biết
Không ích gì khi bật ánh đèn của em, em yêu
Tôi ở bên phía tối của con đường
Nhưng tôi mong giá như từng có điều gì em làm hay nói
Để thử làm cho tôi thay đổi ý định của mình và ở lại
Chúng ta đã chưa bao giờ nói chiện nhiều, dù thế nào
Nhưng đừng lăn tăn, chiện ổn rồi.

Không ích gì khi gọi to tên tôi, gái
Giống như là em chưa bao giờ làm trước đó
Không ích gì khi gọi to tên tôi, gái
Tôi không thể nghe thấy em thêm nữa
Tôi đang suy nghĩ, đang tự hỏi khi dạo bước dưới đường
Tôi một lần đã yêu một cô, một đứa bé tôi đã được cho biết
Tôi đã mang cho cô ấy tim tôi nhưng cô ấy đã muốn tâm hồn tôi
Nhưng đừng lăn tăn, chiện ổn rồi.

Từ biệt, em yêu ngọt ngào
Nơi tôi sắp tới, tôi không thể nói
Tạm Biệt là một từ quá tốt lành, em yêu
Vậy tôi sẽ chỉ nói lời chúc em tốt lành
Tôi không nói em đã cư xử với tôi không tốt
Em đã có thể làm tốt hơn nhưng tôi không để tâm
Em chỉ phần nào đã lãng phí thời gian quý báu của tôi
Đừng lăn tăn, chiện ổn rồi.


Bob Dylan

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Đim-ma bi bô...

@Chim

Mệnh lệnh thức - "Đừng lăn tăn"

Chim Xanh bi bô...

@Đim:

Hơi lăn tăn, nhưng chiện ổn rồi. Thanks!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...