Chim cuПесен еще ненаписанных, сколько?
Скажи, кукушка, пропой.
В городе мне жить или на выселках,
Камнем лежать или гореть звездой?
Звездой.

Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...


Кто пойдет по следу одинокому?
Сильные да смелые
Головы сложили в поле в бою.
Мало кто остался в светлой памяти,
В трезвом уме да с твердой рукой в строю,
в строю.

Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...

Где же ты теперь, воля вольная?
С кем же ты сейчас
Ласковый рассвет встречаешь? Ответь.
Хорошо с тобой, да плохо без тебя,
Голову да плечи терпеливые под плеть,
под плеть.

Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...
Những bài hát còn chưa được viết, bao nhiêu?
Hãy nói xem, chim cu ơi, hát thử xem.
Tôi sống trong thành phố hay ở bản làng,
Hòn đá nằm hay vì sao cháy?
Vì sao cháy.

Mặt trời của tôi - hãy nhìn tôi,
Bàn tay tôi đã nắm thành quả đấm,
Và nếu có thuốc súng - thì đưa lửa đây.
Thế đấy...

Ai sẽ đi theo dấu vết đơn độc?
Những cái đầu mạnh mẽ và dũng cảm
Đã chất đống trên cánh đồng trong trận đánh.
Ít người còn đủ trí nhớ sáng suốt,
Trí não tỉnh táo và cả cánh tay cứng cáp ở trong hàng ngũ,
Ở trong hàng ngũ

Mặt trời của tôi - hãy nhìn tôi,
Bàn tay tôi đã nắm thành quả đấm,
Và nếu có thuốc súng - thì đưa lửa đây.
Thế đấy...

Ngươi bây giờ ở chỗ nào nào, khát vọng tự do?
Ngươi đang cùng với ai bây giờ nào
Đang đón bình minh dịu dàng à? Trả lời đi.
Có ngươi thật tốt, thiếu ngươi thật xấu,
Đầu và cả đôi vai nhẫn nại dưới ngọn roi,
Dưới ngọn roi...

Mặt trời của tôi - hãy nhìn tôi,
Bàn tay tôi đã nắm thành quả đấm,
Và nếu có thuốc súng - thì đưa lửa đây.
Thế đấy...

Đã có 3 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

"Thiên tượng" tuần trước còn chưa được post, bao nhiêu?
Hãy nói xem, chim cu ơi, post thử xem.
Tôi sống trong thành phố hay ở bản làng,
"Thiên tượng" hay vì sao cháy?
Vì sao cháy.

Phi Long bi bô...

Anh đang bận ngâm cứu bí kíp thơ của Đào Phò. Bài này bốt lên cũng là để trợ hứng thơ.

Đim-ma bi bô...

Mạnh dạn lên nào Phi Long ơi!
Thơ "hòn đá cháy" có biết bơi?

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...