Quan chức Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm làm giàu


Thiều Quang Thắng

Quan chức Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, sở hữu nhà to


“TÔI LAO ĐỘNG ĐẾN THỐI CẢ MÓNG TAY...”
- Cựu tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền


“TÔI CHẠY XE ÔM NGOÀI GIỜ LÀM THÂU ĐÊM...”
- Phó ban Nội chính tỉnh ủy Dak Lak Nguyễn Sỹ Kỷ


“ĐI MUA CHỔI ĐÓT, LÁ CHÍT, LÀM MEN NẤU RƯỢU...”
- Giám đốc sở TN - MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý.


 
(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...