Đồng Tâm: Dự thảo KLTT, toàn số liệu sai!


Trịnh Anh Tuấn
10.07.2017

DỰ THẢO KẾT LUẬN THANH TRA (DTKLTT) 
ĐƯA RA CON SỐ SAI BÉT NHÈ

Trong thông cáo báo chí kí ngày 7/7/2017 vừa qua, Thanh tra Hà Nội kết luận: Theo QĐ/UB số 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, chính quyền lấy 64,66ha của xã Đồng Tâm làm sân bay, trong đó 14,36 ha đất của HTX nông nghiệp Đồng Tâm, 3 ha của Xí nghiệp đá vôi Miếu Môn, 14,3 ha của Nông trường Lương Mỹ. ( Ảnh 1)

Ảnh 1. Thông cáo Báo chí

Tuy vậy, cách đó mới 9 tháng, tại văn bản số 47/KL-UB kí ngày 31/10/2016 giải quyết đơn tố cáo của người dân Đông Tâm vẫn viện dẫn QĐ 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình về đất sân bay thuộc Xã Đồng Tâm nhưng số liệu lại hoàn toàn khác: 47,36 ha của HTX Đồng Tâm, HTX xí nghiệp đá vôi Miếu Môn 5ha. (Ảnh 2)


Văn bản số 47/KL-UB kí ngày 31/10/2016 giải quyết đơn tố cáo

Vậy con số nào là chính xác?

Theo hồ sơ được người dân cung cấp, gồm QĐ 113 ngày 14/04/1980 của ông Đỗ Mười về việc thực hiện dự án sân bay Miếu Môn và văn bản tiến hành bồi thường của UBND tỉnh Hà Sơn Bình năm 1981, thì con số chính xác là 47,36 ha của HTX Đồng Tâm và 5 ha của Xí nghiệp Vôi đá Miếu Môn. (Ảnh 3)


Ảnh 3. QĐ 113 ngày 14/04/1980 của ông ĐM.

Một thông tin khác, trong buổi công bố DTKLTT, đích thân ông Chủ tịch huyện Chương Mỹ xác nhận là Nông trường Lương Mỹ thuộc huyện Chương Mỹ, không liên quan gì đến đất đai ở Đồng Tâm.

Như thế, Thanh tra Hà Nội đã đưa ra con số sai hoàn toàn thực tế và những giấy tờ liên quan trước đó.

(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...