Truyền hình Bắc Triều Tiên - VŨ KHÍ HẠT NHÂN HỦY DIỆT NEW YORK


Cảnh vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên hủy diệt thành phố New York

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...