Truyền hình Bắc Triều Tiên - BẮN PHÁ NHÀ TRẮNG VÀ CAPITOL


Cảnh vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên tấn công Nhà Trắng và Capitol

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...