Bao nhiêu


BAO NHIÊU


Biết bao nhiêu con đường

Một người phải dấn bước

Mới có thể gọi được

Là một người đàn ông?


Chim trắng phải vẫy vùng

Biết bao nhiêu hải lý

Mới ngủ không mộng mị

Trên bờ cát ấm êm?


Núi còn phải đứng yên

Biết bao nhiêu năm tháng

Mới có thể chìm xuống

Nghỉ dưới lòng biển khơi?


Những người sống trên đời

Cần bao nhiêu năm tháng

Mới có được hình dạng

Của những người tự do?


Người còn phải ngước lên

Biết bao nhiêu lần nữa

Mới có thể thực sự

Được nhìn thấy trời xanh?


Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...