Sư phá giới để thành Tiến Sĩ đạo văn


Đinh Bá Truyền

SƯ PHÁ GIỚI

Người xuất gia, vào chốn thiền môn là để tu hành. Ấy vậy mà sư nước Nam ta ngày nay tham, sân, si quá phận!

Đại đức Thích Nguyên Toàn, thế danh Trần Văn Trọng, đã đạo văn một cách "hồn nhiên" mà bất kể giới luật nhà Phật. Trong luận án tiến sĩ ngành Lý luận văn học, đề tài: "Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại", Đại đức Thích Nguyên Toàn cóp pi nguyên xi các công trình nghiên cứu của TS Nguyễn Thị Bích Hải (ĐHSP Huế), TS Chu Văn Sơn (ĐHSP Hà Nội), TS Tăng Tấn Lộc (ĐH Cần Thơ) và TS Đỗ Anh Vũ (Viện Ngôn ngữ học),… cùng nhiều người khác. Tuy nhiên cái hội đồng phản biện luận án đó vẫn chấm xuất sắc với số phiếu 7/7.


Hai giới trong Ngũ giới là Adinnàdàna veramanì (tránh xa sự trộm cắp) và Musà vàdà veramanì (tránh xa sự nói dối). Đại đức Thích Nguyên Toàn vừa đạo văn, vừa không ghi trích dẫn, xem ra sư Toàn đã phá 2 giới này.

Phật giáo VN đến hồi mạt pháp rồi!

ussh.vnu.edu.vn/userfile/User/…/files/Tran%20Van%20Trong.docTS Chu Văn Sơn (ĐHSP Hà Nội), và TS Đỗ Anh Vũ (Viện Ngôn ngữ học) lên tiếng:

Đỗ Anh Vũ:
Tác giả bài báo có inbox riêng để hỏi em, em đã trả lời rồi. Đúng là tác giả luận án đã sao chép đoạn viết về Bùi Giáng của Vũ trong bài viết về bốn thi sĩ mệnh Hoả làm thơ lục bát đăng trên Tinh hoa Việt tháng 12/2015, và một số câu Vũ viết về Nguyễn Duy và Đồng Đức Bốn. Đoạn viết về Bùi Giáng được công bố lần đầu trong bài Góp phần tìm hiểu đặc điểm thơ lục bát Bùi Giáng, in trong Kỷ yếu Ngôn ngữ và văn học của ĐHSP1 năm 2013, sau đó baì về Bùi Giáng được Vũ đưa lại vào cuốn Vẻ đẹp cuả yêu tình (2017).

https://baomoi.com/bon-thi-si-tai-voi-the-luc-bat-menh-hoa-la-ky/c/18296828.epi

Chu Văn Sơn:
Bài của tôi bị đạo đã quá rõ rồi. Tôi biết từ lâu, nhưng không muốn lên tiếng, vì e mình là người bị đạo, việc lên tiếng dễ thành chủ quan hay chỉ để đòi sự công bằng cho cá nhân. Nay có người phát hiện, thấy đạo thêm của nhiều người, thì việc tố giác này mới khách quan và nó đã được nói lên như trường hợp điển hình cho vấn nạn trầm trọng của cả giới tu hành, giới đào tạo và giới học thuật.

(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...