Sư tử Tàu ngự khắp đền chùa Việt Nam

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã ra văn bản yêu cầu các di tích, các địa phương di dời các loại sư tử Tàu, sư tử Tây ra khỏi các di tích. Bà Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trực tiếp đôn đốc việc này. Một số địa phương, trong đó có Hà Nội cũng đã bước đầu thực hiện di dời được 1 số sư tử lạ ra khỏi di tích, trả lại không gian thuần Việt cho các nơi thờ tự tôn nghiêm. 

Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi, nhiều tỉnh người ta coi Bộ Văn hóa không ra cái gì. Thậm chí ngay tại Hà Nội thì mấy cu cậu Tô Văn Động (Giám đốc), Trương Minh Tiến (Phó Giám đốc Sở) cũng thực hiện nửa vời việc bà Liên chỉ đạo.

Dưới đây là hình ảnh các loại sư tử Tàu, sư tử Tây tại nhiều di tích khắp trong Nam ngoài Bắc: Đền Và - nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tây, Hà Nội


Chùa Phúc Lộc - Nghĩa Thịnh - Nghĩa hưng - Nam Định 


  Đặc Tàu các bác ạ. Từ cổng đến Sư tử, rồi cả vải đỏ trang trí

 Sư tử khổng lồ ở chùa Cái Bầu - Quảng Ninh

  Sư tử khổng lồ ở chùa Cái Bầu  - Quảng Ninh

  Sư tử khổng lồ ở chùa Cái Lân - Quảng Ninh

 Chùa Bà Đế - Đồ Sơn - Hải Phòng


  Sư tử Tàu - Chùa Bà Đế - Đồ Sơn - Hải Phòng

 
 Sư tử Tây -  Chùa Bà Đế - Đồ Sơn - Hải Phòng 
 Đền thờ Lê Hoàn  - Tràng Kênh - Hải Phòng

  Đền thờ Lê Hoàn  - Tràng Kênh - Hải Phòng có 8 sư tử Tàu


Chùa Linh Ứng - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng:(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...