Kết luận điều tra của Bộ Công An về vụ án Nguyễn Hữu Vinh

Bản Kết luận Điều tra 
“Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

BaSam
30-10-2014 
Chúng tôi vừa nhận được bản “Kết luận điều tra” về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“, do Cơ quan An ninh Điều tra lập ra. Kính mời độc giả:

IMG_2367


IMG_2368
IMG_2369
IMG_2370
H71
IMG_2372
IMG_2373
IMG_2374
IMG_2375

 


(Bài viết của tác giả Tễu)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...