Trên từng cây số - Tập 5

TRÊN TỪNG CÂY SỐ
(Tập 5)
Bộ phim "Của Một Thế Hệ"

Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 1/4

Dịch phụ đề: Bạn gái Đào Phò (Bun — Anh), Chương trình me(), Đim-ma
Dàn dựng, kỹ xảo: Nhật Linh, Thanh Thư
Giám đốc sản xuất: Yến Lan

Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 2/4

*
Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 3/4

*
Những đoàn tàu ngược chiều — Phần 4/4

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...