Ở đây có bán cá tươi

Một cửa hàng bán cá vừa treo cái biển:

Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI

Một người đến mua:
— Bán cá ươn sợ người ta biết à, mà phải treo biển "CÁ TƯƠI"?

Cửa hàng bèn xóa ngay chữ "TƯƠI":

Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ

Một người đến mua:
— Sợ người ta sang hàng hoa mua cá à, mà phải treo biển "Ở ĐÂY"?

Cửa hàng bèn xóa ngay chữ "Ở ĐÂY":

CÓ BÁN CÁ

Một người đến mua:
— Chả bán thì bày cá ra làm gì, sợ người ta đến xem cá cảnh à, mà phải treo biển "CÓ BÁN"?

Cửa hàng bèn xóa ngay chữ "CÓ BÁN":


Một người đến mua:
— Từ đầu phố đã nghe mùi cá rồi, đến gần thì cá bày la liệt, ai chả biết là cá, mà phải treo biển "CÁ"?

Bèn hạ biển.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...