Em Sẽ Mãi Yêu Anh


Whitney Houston
(August 9, 1963 - February 11, 2012)The Bodyguard

Xem cả bộ phim: The Bodyguard (1992)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...