Về việc kỳ thị Cử nhân Dân lập

Anh em cử nhân và sinh viên dân lập yêu quý,


Non nửa thế kỷ nay, nhiều thế hệ trí thức, sinh viên quốc dân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển một hệ thống tri thức thống nhất và độc lập cho tổ quốc ta. Toàn thể trí thức tiền bối, cựu sinh viên các đại học ngoài và trong nước, sinh viên du học (thanh niên xa mẹ), sinh viên công lập viet-nam, luôn luôn thương cho các anh em, vì biết rằng các anh em khốn khổ.


Khốn khổ về tinh thần — Vì cũng đầy lòng khát khao học tập mong lấy cho được tấm bằng đại học bằng anh bằng em, nhưng các anh em lại chưa có đủ điều kiện về vật chất, về trí tuệ, hoặc về cả hai thứ, để được chen vai thích cánh bình đẳng với toàn thể sinh viên công lập viet-nam, chưa nói sinh viên học giỏi đi du học, hay thậm chí sinh viên học dốt phải đi du học bằng tiền của bố, trong công cuộc đấu tranh giành bằng cấp để kiếm cho được công ăn việc làm xây dựng đất nước của chúng ta.


Khốn khổ về thể xác — Vì các anh em luôn luôn bị giới đào tạo viet-nam lừa gạt phỉnh phờ, treo bằng đại học bán kiến thức còn ngu hơn cả kiến thức dạy nghề, thu tiền vào cho đầy túi, bán ra loại bằng ngày càng bị xã hội bịt mũi phỉ nhổ, rồi ném các anh em ra đường mặc cho giới truyền thông bêu diếu, giới tuyển dụng giày vò, kỳ thị, hành hạ, uy hiếp, ngược đãi, bị chúng áp bức đủ mọi bề như cá nằm trên thớt.


Trí thức, sinh viên du học, và toàn thể sinh viên công lập viet-nam không bao giờ quên các anh em vì đang lúc mọi người đều được tự do học tập kiến thức, lấy bằng, xin việc, thì riêng các anh em bị lâm vào cảnh nô lệ bằng cấp dân lập.


Vì những lẽ đó mà trí thức, sinh viên du học, và toàn thể sinh viên công lập viet-nam muốn nhắn nhủ với các anh em mà đang có nguy cơ sắp bị lâm vào cảnh nô lệ dân lập đó rằng, các anh em luôn phải khắc cốt ghi tâm là:


Người khôn học tập nửa chừng,

Để cho dân lập nửa mừng, nửa lo!


Còn về phần các anh em mà đã trót ở sẵn trong vòng nô lệ dân lập mất rồi thì nên như thế nào?"CÔNG - DÂN" MỘT NHÀ!

Mặc dù báo chí giờ đây nó cứ bô bô công khai lên như thế, thì thân mang bằng dân lập phỏng có khác gì là bị gắn lên đầu hai cái sừng học dốt, nhưng các anh em đừng vì thế mà nản lòng, hãy luôn nhớ rằng:


(1) Dù địch có thể lừa gạt tiền bạc ta, dạy những kiến thức ba vạ làm ngu dại đầu óc ta, nhưng chúng không bao giờ ngǎn trở được lòng yêu bằng cấp, và chí dũng cảm của ta.


(2) Địch quyết không đủ người để canh gác tất cả các thành phố, các tỉnh, các quận huyện, các cơ quan, vậy ta nên tìm cho đủ mọi ngóc ngách, mọi đường lối đấu tranh du kích, dùng bằng dân lập mà quyết xin cho được việc làm công lập cho xứng mặt cử nhân đã được Bộ Giáo Dục công nhận của chúng ta.


(3) Chớ tin những lời chia rẽ, những tin nhảm nhí, do bọn địch và bọn một số địa phương quá khích như Đà Nẵng, Nam Định phao đồn.


(4) Phải luôn luôn giữ vững tinh thần, luôn luôn tin tưởng vào năng lực kỳ diệu biến kiến thức đại học thành kiến thức còn ngu hơn kiến thức dạy nghề của Bộ Giáo Dục ta, và hãy luôn tin chắc rằng thắng lợi cuối cùng sẽ về ta.


Trí thức, sinh viên du học, và toàn thể sinh viên công lập viet-nam luôn có một lòng tin sắt đá rằng trải qua bước cực khổ, thì chúng ta nhất định thành công, "Công — Dân" nhất định một nhà, cũng như qua khỏi mùa đông, thì chắc chắn mùa xuân sẽ đến, chứ ai đời lại đông thêm phát nữa, dù cho là môi trường bị phá hoại, khí hậu bị biến đổi, thì cũng không bao giờ mà có thể cứ đông mãi kiểu thế được!


Các anh em hãy bền chí, ngày mà toàn thể đại học công lập viet-nam cũng sẽ bắt đầu dạy những kiến thức còn ngu hơn kiến thức dạy nghề cũng chẳng còn bao xa!


"Công — Dân" một nhà!


Trường kỳ "dạy — học" kiến thức ba vạ, nhất định thắng lợi!


Cả dân tộc Việt Nam một mình một kiểu kiến thức đại học ba vạ không được ai công nhận, nhất định thành công!


Chào thân ái và quyết thắng!

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...