Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt

NHỮNG KẺ BÁO THÙ KHÔNG BAO GIỜ BỊ BẮT
(Một trong những bộ phim "Của Cả Một Thế Hệ")

Địa chỉ download bộ phim "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"

Phần 1/6

Dịch phụ đề:Chương trình me()
Lan Cải (Bà Huyện)
Đim-ma (Cu Nhỏ)
Dàn dựng, kỹ xảo:Thanh Thư
Nhật Linh
Giám đốc sản xuất:Đào Phò
Ấm ức không được tham gia:Phi Long (Ông Huyện)
Lười nhác, giễu cợt người khác:MinhCQ (Lãn Ông)

Phần 2/6

Phần 3.1/6

Phần 3.2/6

Phần 4/6

(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...