Bộ Trưởng phùng xuân nhạ ĂN CẮP

GS. Nguyễn Đăng Hưng

CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG!
Bằng chứng mới về đạo văn của ngài Phùng Xuân Nhạ...
_________

Chúng tôi vừa nhân được thư mới của GSTS Nguyễn Tiến Dũng từ Toulouse (Pháp)

Các Anh Chị kính mến,

Sáng nay tôi vừa kịp soạn lại một bản báo cáo về sự đạo văn người khác của ông Phùng Xuân Nhạ (dựa trên thông tin được các đồng nghiệp cung cấp) và gửi cho GS Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

Các thông tin trong bản báo cáo này là bổ sung cho báo cáo về sự giả khoa học của ông
Phùng Xuân Nhạ mà tôi đã gửi hôm 18/02/2018. Do thời gian hạn chế nên có thể còn nhiều điểm chưa kip đề cập tới trong các báo cáo tôi gửi, nhưng hy vọng là các điểm đã đề cập tới cũng đủ làm bằng chứng rõ ràng cho các kết luận cần thiết.


Xin gửi đây bản báo cáo cho các Anh Chị tham khảo
Trân trọng
Nguyễn Tiến Dũng
____
Sau đây là bài báo cáo 10 trang với tất cả các minh chứng cần thiết của GSTS Dũng!(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...