80 ngày Cá chết: TRANH ĐÔNG HỒ THỜI CÁ CHẾT - 2016


Hôm nay, 22 - 6 - 2016, cá chết, biển chết đã tròn 80 ngày, Chính phủ vẫn không công bố cá độc, biển độc vì lý do gì? Những con cá trên tranh dân gian Đông Hồ cũng trơ xương, rã thịt.

Dân không ăn cá biển, hải sản, chỉ ăn gà, lợn. Và công nghệ bơm nước vào gà và chăn nuôi bằng chất cấm đã...vào tranh dân gian Đông Hồ - bản 2016.(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...