Pút-tin: Chúc mừng các vị


Trích bài phỏng vấn Vờ-la-đi-mia Pút-tin do người dẫn chương trình ti-vi CNN Larry King thực hiện ngày 2/12/2010.


Larry King: Ngài có ý kiến thế nào về những gì đã được nói bởi bộ trưởng quốc phòng Mĩ Rô-bớt Gây-txờ về việc chế độ dân chủ của nước Nga đã biến mất, và Chính Phủ được quản lý bởi cơ quan an ninh?


Vờ-la-đi-mia Pút-tin: Như đã biết, ngài Gây-txờ từng là một trong số lãnh đạo CIA, còn bây giờ ngài ấy là bộ trưởng quốc phòng. Nếu đấy là chuyên gia giỏi nhất về dân chủ ở Mĩ, thì tôi chúc mừng các vị.


Ngài ấy lầm lẫn sâu sắc. Đất nước chúng tôi được quản lý bởi nhân dân Liên Bang Nga thông qua các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý được bầu chọn theo luật pháp: thông qua các đại biểu nhân dân — Quốc hội — và thông qua các cơ quan hành pháp — Tổng Thống và Chính Phủ Liên Bang Nga.


Những gì liên quan đến dân chủ, thì chúng tôi vẫn có một cuộc tranh luận đã từ lâu với các đồng nghiệp Mĩ của chúng tôi. Tôi muốn nhắc các vị nhớ, là hai lần, hai lần trong lịch sử Hợp Chủng Quốc đã có các trường hợp, khi ứng cử viên Tổng Thống, người sau đó đã trở thành Tổng Thống Mĩ, được bầu bởi số dân biểu lớn hơn, nhưng đằng sau số dân biểu đó là một số lượng cử tri nhỏ hơn. Dân chủ gì ở đây?


Và khi chúng tôi nói với các đồng nghiệp Mĩ là có vấn đề mang tính hệ thống trong môi trường bầu cử đấy, chúng tôi đã được nghe: "Các vị đừng chọc vào việc của chúng tôi. Chỗ chúng tôi nó đã hình thành như thế, và nó sẽ như thế".


Chúng tôi không "chọc vào", nhưng tôi cũng muốn khuyên các đồng nghiệp của chúng tôi: các vị cũng đừng chọc vào việc của chúng tôi.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...